top of page
Holding Phones

Zadaj pytanie

Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukałeś/-aś?

Potrzebujesz pomocy?

Masz zapytanie, które wymaga specjalnego traktowania?

Skontaktuj się z nami przez poniższy formularz

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −informujemy, że: Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych, jest Sekurely Consulting Jakub Nowak z siedzibą przy ul. Grottgera 1/3, w Sosnowcu : Klauzula informacyjna

Dziękujemy za kontakt!

bottom of page